Quản Trị

4 bí quyết để thành sếp giỏi trong năm 2018

Những giá trị cốt lõi này nên là “kim chỉ nam” cho mọi quyết định hằng ngày của nhà lãnh đạo cũng như mọi quyết

Bí quyết để công ty nhỏ giữ chân nhân tài

Hiện nay, nhiều công ty nhỏ chỉ sử dụng nhân lực chứ chưa có chính sách đào tạo cho nhân viên của mình. Nguồn tài

Bí quyết để bạn trở thành lãnh đạo quyến đoán

Thay vào đó, các nhà lãnh đạo cần cảm thấy thoải mái hơn trong việc ra quyết định dù chỉ có được 65% thông tin

Văn hóa doanh nghiệp và mối liên hệ với nhân viên

Tuy nhiên, có một lưu ý, là không nên chọn quá nhiều giá trị cho một doanh nghiệp, bởi sẽ không ai nhớ hết và

Bí quyết hoạt động tiếp thị với doanh nghiệp nhỏ

Làm cho quy trình trở nên trơn tru cũng là cách giúp bạn dễ hình thành thói quen hơn. Bạn có thể chọn sử dụng

Cách lựa chọn cơ cấu tổ chức phù hợp với doanh nghiệp

Quản lý kiểu ma trận: trong cách tổ chức này, thành viên các ban khác nhau (nghiên cứu/ phát triển, sản xuất, bán hàng và